O G Ł O S Z E N I A   i    Z A W I A D O M I E N I A

BIEŻĄCE!!!

Ogłoszenia zakończone - TUTAJ

 

 


24.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Przebudowy kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach”.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 24.02.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 19.03.2021 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 19.03.2021 r.


12.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych (południowych) budynków w Krzeszowicach:

1. ul. Armii Krajowej 7,
2. ul. Armii Krajowej 9,
3. ul. Armii Krajowej 11.
4. ul. Armii Krajowej 13
5. ul. Targowa 31
6. ul. Długa 21

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 11.02.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 12.03.2021 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 12.03.2021 r.


09.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku:
KONSERWATOR - ELEKTRYK

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• prace związane z bezpośrednią eksploatacją budynków w zakresie instalacji elektrycznych,
• prace związane z bieżącą konserwacją ogólnobudowlaną (pokrycia dachowe, stolarka, elementy budowlane),
• prace związane z bieżącą konserwacją instalacji wod.-kan. i c.o. w częściach wspólnych.

II. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
• uprawnienia energetyczne w celu dokonywania napraw instalacji elektrycznej,
• wiedza praktyczna,
• zdolność do pracy na wysokości,
• zaangażowanie w wypełniane obowiązki,
• dyspozycyjność, terminowość, rzetelność,
• dobry stan zdrowia.

III. Dodatkowo, mile widziane jest posiadanie:
• doświadczenia na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B,
• możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

IV. Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
• Ogłoszenie umieszczone jest również na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzyjazn.pl ,
• Podanie lub CV należy przekazać do dnia 23.02.2021 r. do godz. 14:00 na adres biuro@smprzyjazn.pl (w tytule prosimy napisać: "konserwator-elektryk aplikacja"), pocztą na adres: ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065, lub bezpośrednio do biura Spółdzielni.

V. Informacje uzupełniające:
• Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: marzec 2021 r.
• Spółdzielnia skontaktuje się z wybranymi kandydatami w okresie luty/marzec 2021 r.
• Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod nr tel. 12-282-09-04 w godzinach pracy Spółdzielni.


21.12.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza konkurs na stanowisko
konserwator-elektryk. Więcej szczegółów w TYM ZAŁĄCZNIKU.


13.07.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w siedzibie Spółdzielni - Krzeszowice ul. Długa 18 A, telefoniczne pod numerem 12 282 10 43 w godzinach pracy tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub mail biuro@smprzyjazn.pl